Menu

'Nederland heeft beste zorg van Europa'

De gezondheidszorg in Nederland steekt met kop en schouders uit boven de zorg in omringende Europese landen. Sinds de hervorming van de zorgverzekering in 2006 verbeteren de prestaties van de Nederlandse zorg. Sinds vijf jaar staat Nederland aan kop in Europa en de voorsprong wordt groter.

Deze website is in ontwikkeling!


Vind de kernwaarden en doe er iets mee!

De truc is te onderzoeken hoe de kernwaarden zich verhouden in je bedrijf. Staan je medewerkers achter de kernwaarden? Maar ook: hoe zie je de kernwaarden terug op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk?

Stel dat een van de kernwaarden van een bedrijf ‘klanttevredenheid’ is. Vele mensen denken dat dit alleen een aangelegenheid is voor sales, maar niets is minder waar. De afdeling administratie bijvoorbeeld levert ook een belangrijke bijdrage aan de klanttevredenheid – al is dat bij veel medewerkers niet altijd even duidelijk. Maak dat dus concreet. De administratief medewerker die dagelijks facturen verstuurt naar klanten heeft geen idee hoe hij daarmee bijdraagt aan de klanttevredenheid.

Terwijl juíst hij een belangrijke rol speelt: als hij mensen goed te woord staat over de facturen en die correct afhandelt, levert hij een tevreden klant af. Zo kan hij een bedrijf van te voren bellen om aan te geven dat er een factuur komt, of om te checken of een factuur goed is aangekomen. Vaak verdwalen facturen namelijk intern. De medewerker kan nabellen wanneer een rekening nog niet is voldaan, achterhalen wat de reden is, in plaats van meteen een aanmaning op de post doen. Ook dat zal de klant waarderen.

Denk samen met je team na over hoe je – in dit geval – kunt zorgen voor meer tevreden klanten, en maak samen afspraken over hoe jullie dat kunnen realiseren. De uitkomst verhoogt niet alleen de klanttevredenheid, je medewerker ziet ook duidelijk zijn of haar rol in de organisatie, en wat zijn of haar bijdrage is in het gemeenschappelijk doel.

Zorg voor meer ondernemerschap bij je medewerkers

Volgens adviesbureau Gallup voelt 70 procent van de werknemers in Nederland zich niet betrokken bij hun werk. Dit leidt tot stress en wantrouwen op de werkvloer en tot ziekteverzuim. De kosten daarvan worden geschat op 15 miljard euro.

Je betrokken voelen heeft te maken met eigenaarschap, met invloed kunnen uitoefenen op het werk. Daar kun je als ondernemer voor zorgen. Door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan je medewerkers. Dat kan ook in praktische zaken liggen. Geef bijvoorbeeld de medewerkers van de afdeling Klachtafhandeling een budget van zo’n 500 euro om de klacht direct af te handelen zodat ze niet eerst langs de manager hoeven te gaan voor toestemming.

Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn laten ook goede resultaten zien. Een gezonde financiële basis kan niet zonder een goede bedrijfscultuur. Je wilt dat mensen meer betrokken zijn bij waar het bedrijf voor staat. En dat is nu de basis voor werkplezier.

 

'Nederland heeft beste zorg van Europa'

De gezondheidszorg in Nederland steekt met kop en schouders uit boven de zorg in omringende Europese landen. Sinds de hervorming van de zorgverzekering in 2006 verbeteren de prestaties van de Nederlandse zorg. Sinds vijf jaar staat Nederland aan kop in Europa en de voorsprong wordt groter.

>